Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.866
42.012
ton emisií CO₂
0084023,752
MWh

V Anglia Ruskin University v meste Cambridge, UK sa rozbehol energeticky úsporný program.

Predpokladaná úspora bude najmenej 50% pričom sa počíta aj so znížením nákladov na údržbu.

V Anglia Ruskin University v meste Cambridge, UK sa rozbehol energeticky úsporný program.

Predpokladaná úspora bude najmenej 50% pričom sa počíta aj so znížením nákladov na údržbu.

Anglia Ruskin University sa skladá z dvoch hlavných budov kde sa jedna nachádza v centre Cambridge a druhá v Chelmsford.

Časť v Cambridge práve prechádza na program modernizácie a chce vytvoriť inšpiratívne, flexibilné a napriek tomu aj trvalo udržateľné prostredie. Jeden z projektov je aj rekonštrukcia knižnice Mumford. 

LED svietidlá boli už použité pri modernizácii v jednej z budov v Chelmsfor a preto bolo prirodzené, že sa pre nich univerzita rozhodne opäť a nainštaluje ich do knižnice.  

Zníženie nákladov na údržbu ako aj na osvetlenie boli dva kľúčové faktory, spĺňali aj politiku enviromentálneho systému, prečo si práve vybrali LED panely. 

240 LED panelov sa nainštalovalo v knižnici, triedach, kanceláriách a v kaviarni a nahradili pôvodné svietidlá 4x18W.

"Univerzita predpokladá, že po použití LED panelov úspora dosiahne minimálne 50% a rovnako sa znížia náklady na údržbu." - oddelenie údržby