Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.597.549
258.537
ton emisií CO₂
0517074,061
MWh

Verejné LED osvetlenie v centre Varbergu s dôrazom na zrakovú pohodu

Östra Vallgatan prechádza centrom Varbergu ako hlavná tepna priamo cez srdce mesta. Ulica má dvojitú funkciu, ktorá kladie požiadavky na flexibilné riešenie osvetlenia so zrakovou pohodou.

Verejné LED osvetlenie v centre Varbergu s dôrazom na zrakovú pohodu

Projekt

Po ulici Vallgatan premáva autobusová MHD a na jednej strane je cyklistický chodník a preto muselo nové riešenie osvetlenia spĺňať požiadavky pre oba druhy dopravy.

V meste Varberg bolo potrebné vymeniť staršie svietidlá a nahradiť ich LED osvetlením. Hľadalo sa svietidlo, ktoré by bolo vhodné v budúcnosti použiť v celom meste.

Spoločnosť Varbergs Energy, ktorá je zodpovedná za prevádzku mestského verejného osvetlenia, tiež požadovala, aby riešenie vyžadovalo čo najmenej údržby.

Riešenie

Požiadavka na ľahko udržiavané štandardné svietidlo s možnosťou dvojitej montáže - jedno svietidlo montované vyššie svietiace na cestu a jedno svietidlo namontované nižšie pozdĺž cyklochodníka a chodníka pre chodcov - sa tak stala východiskom pre projekt.

Pre testovanie boli vyberané tri typy svietidiel, z ktorých bolo nakoniec vybrané svietidlo Vialume od Fagerhultu s 3000K. Optika Lager Fagerhult L4 sa používa pozdĺž cesty a optika E1 pre chodníky pre chodcov a cyklistov. V súčasnosti je Östra Vallgatan lemovaná 26 stĺpmi s dvomi svietidlami Vialume, ktoré sú namontované v rôznych výškach na každom stĺpe na celkovej dĺžke 450 m. Relatívne krátka vzdialenosť medzi stožiarmi je použitá najmä kvôli mnohým stromom a križovatkám nachádzajúcich sa pozdĺž ulice a požiadavke na dobrú úroveň intenzity osvetlenia a rovnomernosti pozdĺž chodníka. 

Zraková pohoda

Zraková pohoda je jednou z najväčších výhod pri svietidle Vialume. Svietidlo funguje dobre v rôznych výškach a zlepšuje viditeľnosť pre vodičov, ako aj pre chodcov a cyklistov.

Technológia LED je stále pomerne nová a je ešte stále veľa otázok ohľadom oslnenia.

Nadčasový dizajn

Dizajn svietidla bol tiež rozhodujúcim faktorom pri výbere Vialume.

Svietidlo má nadčasový a atraktívny dizajn bez toho, aby bolo nudné, čo z neho robí dobrú voľbu do budúcnosti.