Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.276.037
42.012
ton emisií CO₂
0084024,970
MWh

Volkswagen plánuje investovať 60 miliárd eur do prechodu na elektrické autá

Skupina Volkswagen investuje v nasledujúcich 5 rokoch 60 miliárd EUR do hybridizácie, elektrickej mobility a digitalizácie, z toho 33 miliárd EUR priamo do elektromobility.

Volkswagen plánuje investovať 60 miliárd eur do prechodu na elektrické autá

Volkswagen výrazne investuje do budúcnosti

 

Skupina Volkswagen naďalej silne investuje do svojej budúcnosti. V rámci plánovacieho kola 68 bol vypracovaný investičný plán na roky 2020 až 2024. Plán bol prerokovaný na zasadnutí dozornej rady a schválený. Skupina plánuje v nasledujúcich piatich rokoch minúť takmer 60 miliárd EUR na budúce oblasti hybridizácie, elektrickej mobility a digitalizácie. To predstavuje o niečo viac ako 40 percent investícií spoločnosti do nehnuteľností, strojov a zariadení a všetkých nákladov na výskum a vývoj počas plánovacieho obdobia. V porovnaní s posledným kolom plánovania skupiny to predstavuje nárast o približne 10 percentuálnych bodov. Skupina má v úmysle investovať približne 33 miliárd EUR z tohto množstva iba do elektromobility.