Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.386
42.427
ton emisií CO₂
0084853,400
MWh

Výstavisko ExCel London

Nové svietidlá sú individuálne adresovateľné, čo nám umožňuje prispôsobiť osvetlenie konkrétnym požiadavkam klientov. Svietidlá zlepšujú zážitok návštevníkov a taktiež aj vystavovateľov.

Výstavisko ExCel London

Úspory energie a nákladov na údržbu poskytnú návratnosť investície do troch rokov. 

Modernizáciou osvetlenia pomocou GentleSpace LED svietidiel Philips pre vysoké haly, ExCel London významne znížil emisie oxidu uhličitého a zároveň zlepšil kvalitu a flexibilitu nastavenia pre vystavovateľov a návštevníkov.
ExCel London sa nachádza v centre londýnskych prístavov, pozostáva z výstavných a konferenčných priestorov s rozlohou 100 000m² a ročne ho navštívi 4,1 milóna návštevníkov a vystavovateľov. Výstavisko bolo otvorené v roku 2000 a rozšírené o tretinu v roku 2010. Momentálne je rozdelené do 46 priestorov a hostí celý rad výstav, ktoré sa líšia veľkosťou a požiadavkami na osvetlenie.

“S pôvodnou osvetľovacou sústavou sme mali obmedzenú kontrolu nad osvetlením, takže vypnutie malej časti osvetlenia muselo byť vykonané ručným odpojením jednotlivých svietidiel, " hovorí Brian Cole, prevádzkový riaditel ExCeL."Bolo to časovo aj finančne náročné, pretože svietidlá boli zavesené v 10 metrovej výške. Časté výmeny svietidiel boli ďalšou záťažóu pre náš rozpočet na údržbu.

Okrem toho, ExCeL London má silný záväzok k trvalej udržateľnosti a má certifikát životného prostredia ISO14001 a ISO2012, ktorý stanovuje štandardy udržateľnosti pri priemyselných výstavách. Nové riešenie osvetlenia prispelo k veľkým úsporám emisií uhlíka, ktoré boli dosiahnuté v posledných rokoch a zvyšuje atraktivitu pre zákazníkov so silnými záväzkami k trvalej udržateľnosti.

Pôvodné riešenie osvetlenia bolo staré 13 rokov a pozostávalo z 2045 svietidiel na vysokom závese s 400W sodíkovými výbojkami. Dodaný projekt spoločnosti Philips a technikov spoločnosti Elite nahradil pôvodné riešenie 2145 LED svietidlami GentleSpace 138W, čím sa dosiahli viac ako 60% úspory energie. Úspory energie a nákladov na údržbu poskytnú návratnosť investície do troch rokov. Ďalšou výhodou bol súhlas spoločnosti Philips o rozložení nákladov na investíciu do dvoch finančných rokov.

Svietidlá GentleSpace sú ovládané riadiacimi systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface), ktorý umožňuje individuálne stlmenie alebo vypnutie svietidiel z hlavného počítača alebo pomocou tabletu z priestorov haly.

“Riadiaci systém je jednoduchý na obsluhu pre našich zamestnancov a už ho využilo veľa vystavovateľov." pokračuje Brian Cole. "Napríklad na nedávnej výstave chceli organizátori vypnúť 50% osvetlenia. Táto požiadavka by bola naozaj náročná pri pôvodnej osvetľovacej sústave, ale nový systém nám umožnil splniť túto požiadavku veľmi ľahko a presne.

“Nové riešenie osvetlenia nám okrem lepšej kontroly ponúka aj oveľa lepšiu kvalitu osvetlenia. Kým niektoré spoločnosti sa nám snažili predať svietidlá, spoločnosť Philips nám pomohla pochopiť význam teploty chromatickosti a podania farieb. Nové osvetlenie je zároveň cenným predajným nástrojom a oproti iným miestam má veľká výhodu, keďže zlepšuje prezentáciu vystavovateľov, ktorí už nemusia inštalovať dodatočné osvetlenie, aby doplnili nedostatočné osvetlenia haly.

“Spoločnosť Philips zvládla projekt veľmi efektívne bez najmenších problémov od podpisu zmluvy až po realizáciu. Konečný výsledok je vynikajúci, dokonca sme privítali aj návštevníkov z iných výstavísk, ktorí majú presne také problémy s osvetlením priestoru ako sme my mali, " dodáva Brian Cole.