Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.848.633
40.491
ton emisií CO₂
0080981,744
MWh
Financovanie pre samosprávy

Financovanie pre samosprávy

Investičným úverom

Samospráve sa poskytne úver vo 100% výške investície, ktorý je následne splácaný z dosiahnutých úspor. Verejné osvetlenie zostáva naďalej v správe obce, mesta.

Koncesiou

Koncesionár zrealizuje projekt na vlastné náklady, pričom samospráva spláca koncesionárovi dielo z dosiahnutých úspor. Verejné osvetlenie prechádza pod prenesenú správu koncesionára počas doby trvania koncesného vzťahu, štandardne 15 rokov.

Dodávateľským úverom

Dodávateľ zrealizuje projekt na vlastné náklady, následne samospráva spláca dodávateľovi dielo podľa stanoveného splátkového kalendára, ktorý je nastavený ako splácanie z dosiahnutých úspor. Verejné osvetlenie zostáva naďalej v správe obce, mesta.

Máme cenné skúsenosti s každým modelom financovania a radi Vám poskytneme odbornú konzultáciu a následne zabezpečíme celý proces prípravy projektu na kľúč. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom komplexného financovania.

Dušan Kozic
konateľ
Tel: 0903 581 869
E-mail: kozic@ecologic.sk

Financovanie pre spoločnosti

Financovanie pre spoločnosti

Sme skúseným partnerom pre radu významných spoločností, ktoré úspešne prevádzkujú moderné a úsporné LED osvetlenie. Okrem komplexného projekčného riešenia modernizácie osvetlenia ponúkame našim klientom aj službu 100% prefinancovania celého projektu cez náš firemný finančný mechanizmus - ecoFinance

Žiadne
úverové zaťaženie rozpočtu

Odľahčená
administratívna záťaž

Výhodné
úrokové sadzby

Flexibilná
doba splácania

Vďaka 100% prefinancovaniu celého projektu nie je úverovo zaťažený rozpočet spoločnosti. Investícia je splácaná prostriedkami, ktoré sa šetria samotnou prevádzkou technológie, teda ušetrenými financiami na elektrickú energiu a údržbu. Samozrejmosťou je možnosť flexibilnej doby splácania, resp. kratšej ako je reálna návratnosť investície.

Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom komplexného financovania našich energeticky úsporných projektov:

Ľuboš Kozic
obchodný riaditeľ
Tel: 0914 326 742
E-mail: lubos.kozic@ecologic.sk