Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.593.620
258.522
ton emisií CO₂
0517043,418
MWh

AD HOC Malacky
LED modernizácia osvetlenia v stolnotenisovej hale

Návrh a realizácia LED osvetlenia v športovej hale

78 %
20.760 kWh
10.380 kg CO₂
3 roky
2.906 €

Projektové riešenie

 • Vysoko účinné LED svietidlá s verným podaním farieb
 • Vysoká úspora el. energie
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou na viac ako 640lx
 • Minimálne údržbové náklady

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 400W
  • Zlý technický stav svietidiel - väčšina bola poruchová
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie športovísk
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 78 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 2.906 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 10.380 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 519 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky .