Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

9.306.859
36.166
ton emisií CO₂
0072332,689
MWh

MARIANUM
LED osvetlenie areálu cintorína v Bratislave

Návrh a modernizácia vonkajšieho osvetlenia areálu cintorína a krematória vrátane doplnenia nových svetelných bodov

Projektové riešenie

 • Moderný dizajn svietidiel
 • Eloxované hliníkové stožiare v elegantnej čiernej farbe
 • Vysoko efektívne LED svietidlá
 • Zvýšená bezpečnosť areálu
 • Zníženie poruchovosti svietidiel
 • Zníženie energetických nákladov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Nehospodárne svetelné zdroje
  • Nevhodný technický stav
  • Častá poruchovosť a výpadky