Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.659.592
258.779
ton emisií CO₂
0517557,875
MWh

MESTO ŠAĽA
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - III. etapa

Pokročilý LED systém s bezdrôtovým riadením Citylight

79 %
450.871 kWh
225.435 kg CO₂
12 rokov
114.345 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • LED systém PHILIPS Townguide
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYLIGHT
 • Rekonštrukcia prioritných podzemných vedení a stožiarov
 • Rekonštrukcia výložníkov a konzol

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 100W
  • Výbojka ortuťová 125W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Poruchové podzemné vedenia
  • Po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 79 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 104.635 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 9.710 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 225.435 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 11271 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 12 rokov .