Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.654.082
258.757
ton emisií CO₂
0517514,908
MWh

MESTO STUPAVA
Komplexná rekonštrukcia VO mesta Stupava - I.etapa

Realizácia systémových opatrení s použiím pokročilého LED systému Siteco a inteligentným riadiacim systémom rozvádzačov

33 %
21.364 kWh
10.682 kg CO₂
3.778 €

Projektové riešenie

 • LED systém SITECO SL
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Riadiaci systém rozvádzačov Smart:logic
 • Rekonštrukcia výložníkov a konzol
 • V rámci projektového riešenia bola realizovaná aj rekonštrukcia podzemných vedení a rozvádzačov.

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 100W
  • Výbojka ortuťová 125W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Poruchové podzemné vedenia
  • Po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 33 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.418 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 360 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 10.682 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 534 dospelých stromov.