Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

10.103.469
39.696
ton emisií CO₂
0079391,617
MWh

MESTO ŠAĽA
Bezpečnostné osvetlenie priechodov pre chodcov - 1.etapa

Projekcia a realizácia bezpečnostného osvetlenia priechodov pre chodcov v meste Šaľa

Projektové riešenie

  • Nasvetlenie priechodov z obidvoch strán komunikácie
  • Asymetrický LED systém Philips o výkone 15.000 lumenov
  • Teplota farieb 5700K (Cool white)
  • Index podania farieb CRI 80+

Pôvodný systém osvetlenia

    • Absencia svetelného zvýraznenia priechodov
    • Vysoké riziko nehôd pre chodcov
    • Nesplnená vyhláška a norma o nasvetlení pozemných komunikácii