Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.023
41.660
ton emisií CO₂
0083319,962
MWh

MESTO MALACKY
Rekonštrukcia osvetlenia areálu cintorína v Malackách

Projektové riešenie rekonštrukcie vonkajšieho osvetlenia areálu cintorína

68 %
10.080 kWh
5.000 kg CO₂
1.600 €

Projektové riešenie

 • Moderný dizajn svietidiel
 • Eloxované hliníkové stožiare v elegantnej čiernej farbe
 • Vysoko efektívne LED svietidlá
 • Zvýšená bezpečnosť areálu
 • Zníženie poruchovosti svietidiel
 • Zníženie energetických nákladov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Nehospodárne svetelné zdroje
  • Nevhodný technický stav
  • Častá poruchovosť a výpadky

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 68 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.600 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 5.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 250 dospelých stromov.