Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.601.323
258.552
ton emisií CO₂
0517103,487
MWh

MESTO MALACKY
Bezpečnostné osvetlenie priechodov pre chodcov

Projekcia bezpečnostného osvetlenia priechodov pre chodcov v meste Malacky

Projektové riešenie

  • Návrh nasvetlenia priechodov z obidvoch strán komunikácie
  • Navrhnutý asymetrický LED systém Philips o výkone 15.000 lumenov
  • Teplota farieb 5700K (Cool white)
  • Index podania farieb CRI 80+

Pôvodný systém osvetlenia

    • Absencia svetelného zvýraznenia priechodov
    • Vysoké riziko nehôd pre chodcov
    • Nesplnená vyhláška a norma o nasvetlení pozemných komunikácii