Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.684
42.011
ton emisií CO₂
0084022,456
MWh

Národné Tenisové Centrum Bratislava
LED modernizácia osvetlenia tenisovej haly

LED modernizácia osvetlenia tréningovej tenisovej haly národného tenisového centra v Bratislave vrátane inteligentného riadenia osvetlenia

76 %
140.270 kWh
70.135 kg CO₂
2 roky 4 mesiace
18.472 €

Projektové riešenie

 • Efektívne LED svietidlá s asymetrickou optikou vhodnou pre športoviská
 • Vysoká úspora el. energie
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Inteligentné DALI riadenie osvetlenia vrátane dotykového panelu
 • Možnosť stmievania každého dvorca zvlášť cez prehľadnú aplikáciu
 • Sledovanie spotreby elektrickej energie
 • Možnosť zostavenia časových plánov
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 700lx

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 1000W
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie športovísk
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Extrémne neefektívne svietidlá / Vysoká spotreba energie
  • Vysoká poruchovosť sústavy
  • Vysoké náklady na údržbu
  • Absencia riadiaceho systému

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 76 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 16.272 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 2.200 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 70.135 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 3506 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 4 mesiace.