Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.276.002
42.012
ton emisií CO₂
0084024,716
MWh

MBB a.s.
LED modernizácia osvetlenia tréningovej haly zimného štadióna

LED modernizácia osvetlenia tréningovej haly B zimného štadióna v Banskej Bystrici vrátane inteligentného riadenia osvetlenia doplneného trojicou plno programovateľných efektových svietidiel

76 %
45.034 kWh
22.517 kg CO₂
6 rokov 5 mesiacov
7.269 €

Projektové riešenie

 • Vysoko účinné LED svietidlá s antidust technológiou
 • Plne programovateľné efektové svietidlá
 • Teplota farieb 6500K
 • Vysoká úspora el. energie
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Inteligentné DALI riadenie osvetlenia vrátane manuálnych tlačidiel v rozvádzači
 • Riadenie osvetlenia cez prehľadnú aplikáciu pomocou predprogramovaných scén
 • Možnosť ľubovoľného stmievania osvetlenia
 • Sledovanie spotreby elektrickej energie
 • Možnosť zostavenia časových plánov
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 500lx

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková metalhalogenidová výbojka 2000W
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie športovísk
  • Nesprávne osvetlenie ľadovej plochy
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Extrémne neefektívne svietidlá / Vysoká spotreba energie
  • Vysoká poruchovosť sústavy
  • Vysoké náklady na údržbu
  • Absencia riadiaceho systému

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 76 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 4.769 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 2.500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 22.517 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1125 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 6 rokov 5 mesiacov.