Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.600.597
258.549
ton emisií CO₂
0517097,828
MWh

Mesto Kolárovo
LED modernizácia osvetlenia Mestskej športovej haly v meste Kolárovo

LED modernizácia osvetlenia Mestskej športovej haly vrátane osvetlenia nad tribúnou

78 %
24.601 kWh
12.300 kg CO₂
3 roky 1 mesiac
4.830 €

Projektové riešenie

 • Efektívne LED svietidlá s asymetrickou optikou
 • Vysoká úspora el. energie
 • Nová elektroinštalácia
 • Optimalizácia svetelných bodov, zmena pozícií
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 600lx
 • Osvetlenie priestoru nad tribúnou
 • Illumination of the tribune

Pôvodný systém osvetlenia

  • Dvojpäticová metalhalogenidová výbojka 1000W
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie športovísk
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Stará a nebezpečná elektroinštalácia
  • Extrémne nehospodárne a hlučné svietidlá
  • Častá poruchovosť

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 78 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 4.506 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 324 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 12.300 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 615 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 1 mesiac.