Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.276.022
42.012
ton emisií CO₂
0084024,859
MWh

Národné Tenisové Centrum Bratislava
LED modernizácia osvetlenia v AXA Arene

LED modernizácia osvetlenia v hlavnej hale - AXA Arena NTC vrátane inteligentného riadenia osvetlenia pre HDTV prenos

71 %
217.331 kWh
108.665 kg CO₂
3 roky 7 mesiacov
26.472 €

Projektové riešenie

 • Efektívne LED svietidlá s najväčšou možnou asymetrickou optikou
 • Svietidlá výhradne na osvetlenie športovísk / štadiónov pre HDTV prenos
 • Jednodielne teleso z tlakovej liatiny pozostávajúce z troch LED systémov / Optimálny výkon a riadenie tepla
 • Vysoká úspora el. energie
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Inteligentné DALI riadenie osvetlenia vrátane dotykového panelu
 • Možnosť stmievania každého dvorca zvlášť cez prehľadnú aplikáciu
 • Sledovanie spotreby elektrickej energie
 • Možnosť zostavenia časových plánov
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 800lx / Training court
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 2000lx / Central court

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 1000W
  • Dlhé "zahrievanie" svietidiel do plného výkonu
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Extrémne neefektívne svietidlá / Vysoká spotreba energie
  • Vysoká poruchovosť sústavy
  • Vysoké náklady na údržbu
  • Absencia riadiaceho systému

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 71 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 23.472 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 3.000 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 108.665 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 5433 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 7 mesiacov.