Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.276.032
42.012
ton emisií CO₂
0084024,933
MWh

Mesto Modra
LED modernizácia osvetlenia športovej haly v Modre

Zvýšenie intenzity osvetlenia na ligovú úroveň

50 %
17.600 kWh
8.800 kg CO₂
5 rokov 10 mesiacov
2.567 €

Projektové riešenie

 • Efektívne LED svietidlá s asymetrickou optikou
 • Nízky index oslnenia hráča
 • Dlhá životnosť LED svietidiel
 • Vysoký index podania farieb
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 560lx
 • Výrazná energetická úspora

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 400W
  • Lineárna žiarivka 3x58W
  • Dlhé "zahrievanie" svietidiel do plného výkonu
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Vysoká spotreba energie
  • Vysoká poruchovosť sústavy
  • Vysoké náklady na údržbu

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 50 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 2.067 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 8.800 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 440 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 5 rokov 10 mesiacov.