Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.603.719
258.561
ton emisií CO₂
0517122,176
MWh

MESTO LEVOČA
Modernizácia osvetlenia v mestskej športovej hale

Rekonštrukcia osvetlenia s využitím SMART riadenia pomocou DALI

64 %
45.000 kWh
90.000 kg CO₂
2 roky 10 mesiacov
5.500 €

Projektové riešenie

 • Najvyššia rada LED reflektorov Philips
 • Inteligentný riadiaci systém ovládaný cez dotykový displej
 • Vysoká efektivita osvetľovacieho systému
 • Výborná osvetlenosť hracej plochy
 • Splnená požiadavka požadovanej intenzity

Pôvodný systém osvetlenia

  • Neefektívne výbojkové svietidlá
  • Vysoká spotreba a náklady na údržbu
  • Častá poruchovosť
  • Bez inteligentného riadenia
  • Nedostatočná intenzita pre požadovanú činnosť

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 64 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 5.500 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 90.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 4500 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 10 mesiacov.