Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.660.240
258.781
ton emisií CO₂
0517562,935
MWh

Mesto Topoľčany
LED osvetlenie v novej športovej hale

LED osvetlenie športovej haly vrátane inteligentného riadenia osvetlenia pre HDTV prenos

Projektové riešenie

  • LED svietidlá zapojené do modulárneho systému osvetlenia
  • Vysoká rovnomernosť osvetlenia na hracej ploche
  • Núdzové osvetlenie je súčasťou modulárneho systému
  • Vysoká úspora el. energie
  • Inteligentné DALI riadenie osvetlenia vrátane tabletu
  • Riadiace moduly s WiFi (bezdrôtové riadenie)
  • Nastavenie 5 stupňov úrovne osvetlenia podľa požiadaviek
  • Sledovanie spotreby elektrickej energie
  • Možnosť zostavenia časových plánov
  • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 2000lx