Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.099
41.660
ton emisií CO₂
0083320,506
MWh

ČERNAY AGRO
Komplexná realizácia 100kWp fotovoltického systému

Návrh, projekcia a odborná realizácia 100kWp fotovoltickej elektrárne

48 %
104.000 kWh
6.433 kg CO₂
5 rokov 9 mesiacov
12.867 €

Projektové riešenie

  • Analýza realizovatelnosti, úspory a návratnosti investície
  • Projektová dokumentácia pre relizáciu diela a povolenia od ZSDIS
  • Odborná realizácia diela
  • Zaškolenie a spustenie
  • Riešenie založené na špičkových panelov s účinnosťou 21%
  • Použite Smart Optimizérov
  • Záruka 25 rokov na lineárny výkon panelov

Výsledky

Fotovoltická elektráreň o výkone 100 kWp dosahuje ročný solárny zisk na úrovni 104 MWh.

Z celkovej ročnej spotreby 0 MWh FVE systém ušetrí  48 %

Celková spotreba emisií CO₂ o objeme 13.392 kg klesne až o 6.433 kg čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 321 dospelých stromov.

Ročné náklady na elektrickú energiu vo výške 26.784 Eur sa ponížia o viac ako 12.867 Eur

Návratnosť celkovej investície dosiahla 5 rokov 9 mesiacov.

Video z referencie