Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.848.549
40.491
ton emisií CO₂
0080981,147
MWh

Senecké a Skalické pekárne, a.s.
Komplexná realizácia 82kWp fotovoltického systému

Návrh, projekcia a odborná realizácia 82kWp fotovoltickej elektrárne

14 %
91.000 kWh
6.433 kg CO₂
6 rokov
8.900 €

Projektové riešenie

  • Analýza realizovatelnosti, úspory a návratnosti investície
  • Projektová dokumentácia pre relizáciu diela a povolenia od ZSDIS
  • Odborná realizácia diela
  • Zaškolenie a spustenie
  • Riešenie založené na špičkových panelov s účinnosťou 21%
  • Použite Smart Optimizérov
  • Záruka 25 rokov na lineárny výkon panelov

Výsledky

Fotovoltická elektráreň o výkone 82 kWp dosahuje ročný solárny zisk na úrovni 91 MWh.

Z celkovej ročnej spotreby 496 MWh FVE systém ušetrí  14 %

Celková spotreba emisií CO₂ o objeme 12.921 kg klesne až o 7.950 kg čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 321 dospelých stromov.

Ročné náklady na elektrickú energiu vo výške 63.488 Eur sa ponížia o viac ako 8.900 Eur

Návratnosť celkovej investície dosiahla 6 rokov .