Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.089
42.426
ton emisií CO₂
0084851,283
MWh

Adhex Technologies. Slovakia
Komplexná realizácia 99kWp fotovoltického systému

Návrh, projekcia a odborná realizácia 99kWp fotovoltickej elektrárne

9 %
102.561 kWh
10.871 kg CO₂
3 roky 9 mesiacov
27.722 €

Projektové riešenie

  • Analýza realizovatelnosti, úspory a návratnosti investície
  • Projektová dokumentácia pre relizáciu diela a povolenia od ZSDIS
  • Odborná realizácia diela
  • Zaškolenie a spustenie
  • Riešenie založené na špičkových panelov s účinnosťou 21%
  • Použite Smart Optimizérov
  • Záruka 25 rokov na lineárny výkon panelov

Výsledky

Fotovoltická elektráreň o výkone 99 kWp dosahuje ročný solárny zisk na úrovni 108 MWh.

Z celkovej ročnej spotreby 1.063 MWh FVE systém ušetrí  9 %

Celková spotreba emisií CO₂ o objeme 112.707 kg klesne až o 10.871 kg čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 543 dospelých stromov.

Ročné náklady na elektrickú energiu vo výške 287.403 Eur sa ponížia o viac ako 27.722 Eur

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 9 mesiacov.

Video z referencie