Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.616.776
258.612
ton emisií CO₂
0517223,995
MWh

PAPA GRILL s.r.o.
Komplexná realizácia 70,98kWp fotovoltického systému

Návrh, projekcia a odborná realizácia 70,98kWp fotovoltickej elektrárne

34 %
75.000 kWh
7.200 kg CO₂
8 rokov 10 mesiacov
9.372 €

Projektové riešenie

  • Analýza realizovatelnosti, úspory a návratnosti investície
  • Projektová dokumentácia pre relizáciu diela a povolenia od ZSDIS
  • Odborná realizácia diela
  • Zaškolenie a spustenie
  • Riešenie založené na špičkových panelov s účinnosťou 21%
  • Použite Smart Optimizérov
  • Záruka 25 rokov na lineárny výkon panelov

Výsledky

Fotovoltická elektráreň o výkone 70 kWp dosahuje ročný solárny zisk na úrovni 75 MWh.

Z celkovej ročnej spotreby 194 MWh FVE systém ušetrí  34 %

Celková spotreba emisií CO₂ o objeme 20.600 kg klesne až o 7.200 kg čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 360 dospelých stromov.

Ročné náklady na elektrickú energiu vo výške 26.946 Eur sa ponížia o viac ako 9.372 Eur

Návratnosť celkovej investície dosiahla 8 rokov 10 mesiacov.