Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.487
41.242
ton emisií CO₂
0082483,078
MWh

REAL – K s.r.o.
Modernizácia osvetlenia čerpacej stanice

Návrh a realizácia LED osvetlenia exteriéru čerpacej stanice REAL – K v Trnave

75 %
13.556 kWh
7.000 kg CO₂
2 roky 11 mesiacov
1.703 €

Projektové riešenie

 • LED modernizácia osvetlenia tankovacieho priestoru
 • LED modernizácia osvetlenia nákladného tankovacieho priestoru
 • LED modernizácia osvetlenia umyvárne
 • LED modernizácia osvetlenia LPG tankovacieho priestoru
 • LED modernizácia areálového osvetlenia

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70 - 400W
  • Lineárna žiarivka T8 2x36 - 2x58W
  • Nehospodárne osvetlenie po svojej dobe životnosti
  • Vysoká poruchovosť svietidiel
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie čerpacích staníc

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 75 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.703 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 7.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 350 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 11 mesiacov.