Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.705
41.242
ton emisií CO₂
0082484,631
MWh

ŠPORTOVÁ HALA POPRAD
LED osvetlenie športovej haly

Návrh LED osvetlenia v športovej hale

69 %
30.000 kWh
15.000 kg CO₂
3.817 €

Projektové riešenie

  • Industry Line 150
  • LED technológia s vysokou efektivitou

Pôvodný systém osvetlenia

    • Halogenidová výbojka 400W
    • Vysoká spotreba

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 69 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.817 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 15.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 750 dospelých stromov.