Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.825
42.012
ton emisií CO₂
0084023,455
MWh

OBEC MACHULINCE
Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

LED modernizácia verejného osvetlenia v obci Machulince

44 %
14.675 kWh
7.500 kg CO₂
15 rokov
3.821 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Miniluma
 • Konštantný svetelný tok počas celej doby životnosti
 • Dlhá životnosť svietidiel - 100.000 hodín
 • Autonómne stmievanie svietidiel
 • Doplnenie výložníkov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W
  • Kompaktná žiarivka 36W
  • LED 30W
  • Nesplnené normy STN
  • Svietidlá s nízkou efektivitou

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 44 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.821 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 7.500 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 375 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 15 rokov .