Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.176.810
41.659
ton emisií CO₂
0083318,446
MWh

GEOX STORE
LED Osvetlenie predajne GEOX v AVION Bratislava

Návrh a realizácia osvetlenia na mieru v priestoroch predajne GEOX Avion

64 %
7.000 kWh
3.500 kg CO₂
2 roky
1.100 €

Projektové riešenie

  • LED Reflektor vsadený do podhľadu
  • Variabilné nastavovanie vyžarovania

Pôvodný systém osvetlenia

    • Halogenidová výbojka 50W

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 64 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.100 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 3.500 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 175 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky .