Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.649.659
258.740
ton emisií CO₂
0517480,422
MWh

MESTO ŠAĽA
2.etapa komplexnej LED modernizácie verejného osvetlenia

74 %
179.800 kWh
35.800 kg CO₂
6 rokov
21.500 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYTOUCH
 • Bezdrôtový riadiaci systém rozvádzačov CITYLIGHT
 • Rekonštrukcia výložníkov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 250W
  • Kompaktná žiarivka 36W - 72W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Častá poruchovosť
  • Po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 74 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 21.500 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 35.800 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1790 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 6 rokov .