Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.489
41.242
ton emisií CO₂
0082483,094
MWh

ZF BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA, a.s.
LED osvetlenie parkoviska

Realizácia LED osvetlenia parkoviska pre zamestnancov spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

54 %
6.000 kWh
3.000 kg CO₂
4 roky 1 mesiac
275 €

Poskytnuté služby

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 54 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 275 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 3.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 150 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 4 roky 1 mesiac.