Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.176.815
41.659
ton emisií CO₂
0083318,484
MWh

MESTO TRENČÍN
Bezpečné osvetlenie priechodov pre chodcov - 1.etapa

Projekcia a realizácia bezpečného osvetlenia priechodov pre chodcov v meste Trenčín

Projektové riešenie

 • Nasvetlenie priechodov z obidvoch strán komunikácie
 • Asymetrický LED systém Philips o výkone 15.000 lumenov
 • Teplota farieb 5700K (Cool white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Aktívne bezpečnostné LED prvky Swareflex zapustené do vozovky
 • Bezdrôtový synchronizačný systém aktívnych bezpečnostných prvkov
 • Pokročilý záložný batériový systém

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 150W
  • Nevhodná chromatickosť a index podania farieb svetelného zdroja
  • Pri niektorých priechodoch úplna absencia svetelného zvýraznenia priechodov
  • Vysoké riziko nehôd pre chodcov
  • Nesplnená vyhláška a norma o nasvetlení pozemných komunikácii