Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.030
42.425
ton emisií CO₂
0084850,865
MWh

MESTO MALACKY
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia - 1.etapa

Koncept a projektové riešenie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Malacky

68 %
70.711 kWh
14.142 kg CO₂
10 rokov
13.780 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 4000K (Neutral white)
 • Nadštandardný Index podania farieb CRI 85
 • Bezdrôtový riadiaci systém rozvádzačov
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Rekonštrukcia výložníkov
 • Rekonštrukcia vzdušného vedenia

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 250W
  • Kompaktná žiarivka 36W - 72W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Nesynchronizované spínanie rozvádzačov
  • Častá poruchovosť rozvádzačov a svietidiel
  • Stožiare osvetlenia s rizikom porušenia statiky
  • Osvetlovacia sústava po dobe životnosti
  • Nízky index podania farieb

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 68 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 10.780 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 3.000 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 14.142 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 707 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 10 rokov .