Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.741
41.242
ton emisií CO₂
0082484,889
MWh

HOTEL SENEC ****
Osvetlenie tenisových kurtov

Realizácia moderného osvetlenia pre tenisové kurty v Hoteli Senec ****

62 %
24.000 kWh
12.000 kg CO₂
1 rok 3 mesiace
322 €

Projektové riešenie

  • Indal Zeus 250W
  • Profesionálne svietidlo pre osvetlenie šport. plôch

Pôvodný systém osvetlenia

    • Halogenový Reflektor 500W
    • Nevhodná optika pre daný šport

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 62 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 322 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 12.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 600 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 1 rok 3 mesiace.