Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.176.912
41.660
ton emisií CO₂
0083319,176
MWh

MESTO TRENČÍN
Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín

Pokročilý LED systém s bezdrôtovým riadením Citytouch

85 %
117.800 kWh
58.900 kg CO₂
9 rokov
23.454 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYTOUCH
 • Rekonštrukcia výložníkov a konzol

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 100W
  • Výbojka ortuťová 125W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 85 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 19.454 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 4.000 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 58.900 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 2945 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 9 rokov .