Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.039
42.425
ton emisií CO₂
0084850,928
MWh

Mesto Šaľa
LED rekonštrukcia osvetlenia Mestskej športovej haly v meste Šaľa

LED rekonštrukcia osvetlenia Mestskej športovej haly v meste Šaľa vrátane elektrických rozvodov a maľovky stropnej krytiny

70 %
151.055 kWh
75.527 kg CO₂
2 roky
12.905 €

Projektové riešenie

 • Efektívne LED svietidlá
 • Inštalácia núdzového systému osvetlenia nad hracou plochou
 • Vysoká úspora el. energie
 • Kompletne nová elektroinštalácia, vrátane rekonštrukcie rozvádzača
 • Inteligentný DALI riadiaci systém
 • Zvýšenie priemernej osvetlenosti nad hracou plochou nad 1500lx
 • Zvýšenie intenzity triedy osvetlenia I. na národnú a medzinárodnú súťaž
 • Splnená vertikálna osvetlenosť podľa požiadaviek na osvetlenie pre farebný TV prenos

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 400W
  • Halogénová žiarovka 500W
  • Lineárna žiarivka 4x36W
  • Dvojpäticová metalhalogenidová výbojka 2000W
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie športovísk
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Staré a nebezpečné rozvody
  • Absencia núdzového osvetlenia
  • Absencia riadiaceho systému

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 70 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 12.905 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 75.527 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 3776 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky .