Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.650.290
258.743
ton emisií CO₂
0517485,341
MWh

ÚSTAV NA VÝKON TRESTU A ODŇATIA SLOBODY
Väznica Ilava

Návrh a modernizácia vonkajšieho osvetlenia areálu najväčšej väznice na Slovensku

73 %
26.600 kWh
13.300 kg CO₂
4.500 €

Projektové riešenie

 • Moderné LED svietidlá Philips
 • Vysoká efektivita ( 120lm/W )
 • Záruka 10 rokov na LED technológiu
 • Hliníkové výložníky vyrobené "na mieru"
 • Automatický systém prepínania v rozvádzači na núdzové osvetlenie
 • Vysoká úroveň intenzity osvetlenia

Pôvodný systém osvetlenia

  • Neefektívne výbojkové svietidlá
  • Zlý technický stav svietidiel
  • Slabá intenzita osvetlenia
  • Vysoké prevádzkové náklady
  • Častá poruchovosť
  • Stožiare a výložníky v nevyhovujúcom technickom stave

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 73 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.000 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 1.500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 13.300 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 665 dospelých stromov.