Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.754
42.011
ton emisií CO₂
0084022,951
MWh

Mesto Senec
LED osvetlenie stolnotenisovej haly

Rekonštrukcia osvetlenia v športovej hale

68 %
12.000 kWh
24.000 kg CO₂
3 roky 5 mesiacov
2.390 €

Projektové riešenie

 • LED svietidlá Beghelli
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia ( 750lx v priemere na hracej ploche )
 • Vhodné umiestnenie svietidiel pre nízke oslnenie

Pôvodný systém osvetlenia

  • Neefektívne výbojové osvetlenie
  • Slabá intenzita
  • Častá poruchovosť
  • Vysoké prevádzkové náklady

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 68 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.890 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 24.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1200 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 5 mesiacov.