Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.802
42.012
ton emisií CO₂
0084023,291
MWh

Osvetlenie hotelov

Návštevník hotela sa musí cítiť čo najpríjemnejšie. Vysoký dôraz, ktorý je kladený na vytvorenie príjemnej atmosféry vyžaduje citlivo zvolené, správne osvetlenie.

V neposlednom rade musí byť nový typ osvetlenia inteligentne riadený, s nízkou spotrebou energií a s dlhou životnosťou bez potreby častej údržby.

HOTEL POLIANKA***

HOTEL POLIANKA***

Osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov hotela

  • Dosiahnutá úspora: 60 %
  • Finančná úspora: 1.300 EUR ročne
  • Úspora emisií CO₂: 25.000 kg
  • Návratnosť investície: 3 roky
  • Realizácia: 2016
Zobraziť viac