Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.176.939
41.660
ton emisií CO₂
0083319,368
MWh

Štúdia realizácie smart modulárnych stožiarov

Návrh rozvoja a realizácie inteligentných, modulárnych stožiarov verejného osvetlenia v zmysle konceptu Smart City

Štúdia realizácie smart modulárnych stožiarov

Vypracovanie detailnej štúdie rozvoja a opatrení realizácie je prvým, dôležitým krokom samosprávy.

Štúdia je zameraná na:

  • Návrh komplexného a systémového riešenia realizácie modulárnych stožiarov a výber vhodných Smart City modulov
  • Zhodnotenie stavu a zmapovanie rozvádzačov osvetlenia
  • Zmapovanie súčasných a plánovaných investičných projektov na území
  • Technická špecifikácia navrhnutých modulárnych stožiarov
  • Vypracovanie rozsahu opatrení realizácie
  • Spracovanie harmonogramu, etapizácie a investičného rámca realizácie
Mám záujem o službu

Spokojný klient je naša priorita

Carrefour Nové riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC nám prinieslo zníženie spotreby a zníženie počtu svetelných bodov. Svietidlá osvetľujú hlavne tovar, čo ho robí atraktívnejším.
Kia Rovnomerné osvetlenie plochy, zvýšenie pracovného komfortu a bezpečnosti a výrazná úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch.
Geox Hľadali sme riešenie ako znížiť prevádzkové náklady pri zachovaní kvality osvetlenia ako sme mali doteraz. Riešenie v technológií LED bolo to správne rozhodnutie.
EXI Napriek zvýšeniu intenzity a kvality osvetlenia sa nám podarilo dosiahnuť úsporu cez 60%.
ZF Výsledok je viac ako pozitívny. LED technológia nainštalovaná v prevádzke umožňuje usporiť na spotrebovanej energii ako aj na údržbových nákladoch
Mesto Senec PROJEKT MODERNIZÁCIE MESTA SENEC ZÍSKAL MEDZINÁRODNÉ OCENENIE LED MESTO ROKA 2014 V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE !