Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.661.396
258.786
ton emisií CO₂
0517571,945
MWh

Verejné osvetlenie

Kvalitu životného prostredia miest a obcí ovplyvňuje viacero faktorov.

Verejné osvetlenie je jeden z najdôležitejších.

Správne osvetlenie zvyšuje bezpečnosť, zatraktívňuje večernú atmosféru a celkovo prispieva k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov samosprávy.