Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.603.823
258.561
ton emisií CO₂
0517122,987
MWh

ŽOS TRNAVA, a.s.
LED osvetlenie výrobnej haly

LED Modernizácia osvetlenia vo výrobnej hale u klienta ŽOS Trnava

50 %
488.000 kWh
244.000 kg CO₂
3 roky 6 mesiacov
30.872 €

Projektové riešenie

  • Ecologic priemyselné svietidlové línie 150 - 300W
  • Vysoké podanie farieb CRI 80
  • Zníženie spotreby a údržbových nákladov

Pôvodný systém osvetlenia

    • Metalhalogenidová výbojka 400W
    • Nízke podanie farieb pre danú činnosť
    • Vysoká spotreba

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 50 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 30.872 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 244.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 12200 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 6 mesiacov.