Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.168
42.426
ton emisií CO₂
0084851,851
MWh

Priemyselné osvetlenie

Osvetlenie výroby a skladov má viacero špecifických faktorov, ktoré je nevyhnutné správne zohľadniť pri návrhu a výbere osvetlenia. Charakter činnosti, prísun prirodzeného svetla, povrch stien a podlahy, pohyb osôb, umiestnenie strojového parku sú len niektoré z nich.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bol nový alebo modernizovaný systém osvetlenia navrhnutý odborne s použitím špičkových svietidiel.

HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE

HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE

Modernizácia a výmena hlavného a verejného osvetlenia v celom závode

 • Dosiahnutá úspora: 59 %
 • Finančná úspora: 22.150 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 155.000 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 9 mesiacov
 • Realizácia: 2023
Zobraziť viac
VÍNO MATYŠÁK

VÍNO MATYŠÁK

Rekonštrukcia osvetlenia v celom závode

 • Dosiahnutá úspora: 63 %
 • Finančná úspora: 14.113 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 111.034 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 10 mesiacov
 • Realizácia: 2023
Zobraziť viac
NP SLOVAKIA

NP SLOVAKIA

Modernizácia osvetlenia vo výrobnej a skladovej hale

 • Dosiahnutá úspora: 58 %
 • Finančná úspora: 10.350 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 34.500 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2020
Zobraziť viac
V-ALFATEC

V-ALFATEC

LED modernizácia osvetlenia výrobných a areálových priestorov

 • Dosiahnutá úspora: 66 %
 • Finančná úspora: 4.159 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 15.752 kg
 • Návratnosť investície: 5 rokov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
DELIA

DELIA

Návrh a dodanie LED osvetlenia pre novú skladovú halu

 • Realizácia: 2020
Zobraziť viac
AGROMAČAJ a.s.

AGROMAČAJ a.s.

LED osvetlenie výrobnej haly a skladov

 • Dosiahnutá úspora: 46 %
 • Finančná úspora: 780 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 5.750 kg
 • Návratnosť investície: 5 rokov 5 mesiacov
 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
GE ENERGY

GE ENERGY

Návrh a dodanie LED osvetlenia pre výrobnú a skladovú halu

 • Dosiahnutá úspora: 68 %
 • Finančná úspora: 3.250 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 25.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 10 mesiacov
 • Realizácia: 2020
Zobraziť viac
GEBRÜDER WEISS

GEBRÜDER WEISS

LED osvetlenie skladovej haly

 • Dosiahnutá úspora: 65 %
 • Finančná úspora: 8.551 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 40.257 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 3 mesiace
 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
PRIMACLIMA

PRIMACLIMA

LED osvetlenie servisnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 63 %
 • Finančná úspora: 2.800 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 29.500 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 9 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
ETI ELB, s.r.o.

ETI ELB, s.r.o.

LED osvetlenie výrobných priestorov

 • Dosiahnutá úspora: 73 %
 • Finančná úspora: 2.692 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 9.438 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 5 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
MÄSOKOMBINÁT NORDSVIT

MÄSOKOMBINÁT NORDSVIT

LED osvetlenie výrobných a skladových priestorov

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 11.456 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 57.280 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 11 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
BENCROS

BENCROS

LED modernizácia osvetlenia vo výrobnej hale

 • Dosiahnutá úspora: 69 %
 • Finančná úspora: 14.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 35.000 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 6 mesiacov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie

LED modernizácia osvetlenia v skladovej hale

 • Dosiahnutá úspora: 64 %
 • Finančná úspora: 24.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 80.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 5 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
ŽOS TRNAVA

ŽOS TRNAVA

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 30.872 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 244.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 6 mesiacov
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac
JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

LED Osvetlenie výrobnej a skladovej haly

 • Dosiahnutá úspora: 67 %
 • Finančná úspora: 7.736 EUR ročne
 • Návratnosť investície: 2 roky 1 mesiac
ETI ELB s.r.o.

ETI ELB s.r.o.

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 59 %
 • Finančná úspora: 6.734 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 18.676 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac
RYBA ŽILINA

RYBA ŽILINA

LED osvetlenie skladových hál

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 15.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 60.500 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 8 mesiacov
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac
BC TORSION, s.r.o.

BC TORSION, s.r.o.

Osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 12 %
 • Finančná úspora: 182 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 1.000 kg
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac
BLUEPACK s.r.o.

BLUEPACK s.r.o.

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 69 %
 • Finančná úspora: 3.817 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 15.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac
PROTETIKA TRADE a.s.

PROTETIKA TRADE a.s.

Osvetlenie skladovej haly

 • Dosiahnutá úspora: 67 %
 • Finančná úspora: 12.620 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 116.000 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 1 mesiac
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac
ZEOCEM

ZEOCEM

LED osvetlenie skladu

 • Dosiahnutá úspora: 78 %
 • Finančná úspora: 1.805 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 8.000 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 2 mesiace
Zobraziť viac
LOMAN s.r.o.

LOMAN s.r.o.

Osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 38 %
 • Finančná úspora: 1.266 EUR ročne
 • Návratnosť investície: 3 roky