Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.865
42.012
ton emisií CO₂
0084023,741
MWh

GE ENERGY
Návrh a inštalácia LED osvetlenia vo výrobnej hale a sklade

Dodávka a inštalácia LED osvetlenia vrátane riadenia a s ovládaním pomocou pohybových senzorov

68 %
50.000 kWh
25.000 kg CO₂
3 roky 10 mesiacov
3.250 €

Projektové riešenie

 • Vysoko-efektívne LED priemyselné svietidlá
 • Vysoké podanie farieb
 • Dlhá životnosť
 • Pohybové senzory

Pôvodný systém osvetlenia

  • Metalhalogenidová výbojka 250W
  • Nízka intenzita osvetlenia
  • Nevhodná technológia pre ovládanie senzorom
  • Nízke podanie farieb

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 68 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.250 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 25.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1250 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 10 mesiacov.