Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.653.354
258.755
ton emisií CO₂
0517509,231
MWh

ZŠ NITRIANSKA BLATNICA
LED modernizácia osvetlenia v triedach a kabinetoch

Návrh a zvýšenie intenzity osvetlenia pri nízkom stupni UGR

60 %

Projektové riešenie

 • Úsporné LED svietidlá s dlhou životnosťou
 • Vysoko efektívne svietidlá
 • Špeciálna optika pre zníženie oslnenia UGR19
 • Asymetrické osvetlenie tabule

Pôvodný systém osvetlenia

  • Lineárna žiarivka
  • Nehospodárne svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Zlý technický stav svietidiel - nebezpečie úrazu
  • Blikajúce svietidlá
  • Nesplnené normy STN