Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.829
42.012
ton emisií CO₂
0084023,486
MWh

Osvetlenie škôl a telocviční

Množstvo vedeckých štúdii potvrdilo, že odborne navrhnuté riešenia osvetlovacej sústavy s použitím moderných, ekologických svietidiel zlepšuje celkovú koncentráciu a výkon študentov a podporuje zdravé prostredie školy. Pri návrhu modernizácie osvetlenia je dôležité brať do úvahy dôležité faktory ako ergonómia a vizuálna pohoda, vnímanie a sústredenosť, ekológia a úspora energií.

V neposlednom rade je otázka financovania veľa krát rozhodujúcim bodom, ktorý Vám vieme poskytnúť v rámci nášho komplexného projekčného riešenia bezúročne.

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM C.S. LEWISA

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM C.S. LEWISA

LED osvetlenie recepcie

 • Realizácia: 2019
Zobraziť viac
ZŠ NITRIANSKA BLATNICA

ZŠ NITRIANSKA BLATNICA

LED modernizácia osvetlenia v triedach a kabinetoch

 • Dosiahnutá úspora: 60 %
 • Realizácia: 2020
Zobraziť viac
ZŠ J.G. TAJOVSKÉHO SENEC

ZŠ J.G. TAJOVSKÉHO SENEC

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 53 %
 • Finančná úspora: 1.347 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 2.655 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 1 mesiac
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac
OBCHODNÁ AKADÉMIA PEZINOK

OBCHODNÁ AKADÉMIA PEZINOK

Modernizácia osvetlenia strednej školy

 • Dosiahnutá úspora: 56 %
 • Finančná úspora: 1.500 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 5.000 kg
 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ BRATISLAVA

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ BRATISLAVA

Modernizácia osvetlenia strednej školy

 • Dosiahnutá úspora: 56 %
 • Finančná úspora: 1.800 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 6.000 kg
 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA MODRA

GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA MODRA

Modernizácia osvetlenia strednej školy

 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
MESTO MALACKY

MESTO MALACKY

Osvetlenie atletickej dráhy v areály ZŠ Záhorácka

 • Realizácia: 2019
Zobraziť viac
GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA SENEC

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA SENEC

Modernizácia osvetlenia strednej školy

 • Dosiahnutá úspora: 48 %
 • Finančná úspora: 1.680 EUR ročne
 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 57 %
 • Finančná úspora: 2.279 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 9.599 kg
 • Návratnosť investície: 4 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac
ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

LED modernizácia osvetlenia v telocvični

 • Dosiahnutá úspora: 63 %
 • Finančná úspora: 1.329 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.445 kg
 • Návratnosť investície: 4 roky 8 mesiacov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA SENEC

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA SENEC

LED modernizácia osvetlenia v telocvični

 • Realizácia: 2018
Zobraziť viac
ZŠ VAJANSKÉHO MODRA

ZŠ VAJANSKÉHO MODRA

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 35 %
 • Finančná úspora: 1.484 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 2.529 kg
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac
ZŠ KUPECKÉHO PEZINOK

ZŠ KUPECKÉHO PEZINOK

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 90 %
 • Finančná úspora: 3.800 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 11.000 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 5 mesiacov
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac
ZŠ NA DOLINÁCH TRENČÍN

ZŠ NA DOLINÁCH TRENČÍN

LED Modernizácia osvetlenia v budove telocvični vrátane elektrorozvodov

 • Dosiahnutá úspora: 76 %
 • Finančná úspora: 5.400 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 4.450 kg
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

LED modernizácia osvetlenia v jedálni

 • Dosiahnutá úspora: 81 %
 • Finančná úspora: 346 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 1.152 kg
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

LED modernizácia osvetlenia v šatniach

 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac
ZŠ DR. V. CLEMENTISA TISOVEC

ZŠ DR. V. CLEMENTISA TISOVEC

LED modernizácia osvetlenia vo veľkej a malej telocvični

 • Dosiahnutá úspora: 82 %
 • Finančná úspora: 3.331 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 10.240 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 1 mesiac
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

Návrh dizajnového osvetlenia v jedálni ZŠ

 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac
ZŠ MÁTYÁSA KORVÍNA ŠAMORÍN

ZŠ MÁTYÁSA KORVÍNA ŠAMORÍN

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 65 %
 • Finančná úspora: 2.967 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 7.968 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac
ZŠ NOVÁ DEDINKA

ZŠ NOVÁ DEDINKA

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 40 %
 • Finančná úspora: 981 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 3 mesiace
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac
ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 66 %
 • Finančná úspora: 1.296 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.840 kg
 • Návratnosť investície: 5 rokov
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac