Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.144
42.426
ton emisií CO₂
0084851,675
MWh

NP SLOVAKIA
Modernizácia osvetlenia vo výrobnej a skladovej hale

Návrh a celková inštalácia nového LED osvetlenia na kľúč vrátane doplnenia riadenia pomocou senzorov

58 %
58 kWh
34.500 kg CO₂
3 roky 2 mesiace
11.850 €

Projektové riešenie

 • Vysokoefektívne LED svietidlá
 • Spínanie určitých častí pomocou senzorov pohybu
 • Dlhá životnosť svietidiel
 • Záruka 5 rokov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Priemyselné výbojkové svietidlá na konci životnosti
  • Absencia ovládania pomocou senzorov
  • Častá poruchovosť
  • Vysoké údržbové náklady

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 58 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 10.350 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 1.500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 34.500 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1725 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 2 mesiace.