Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.276.008
42.012
ton emisií CO₂
0084024,757
MWh

ZŠ J.G. Tajovského Senec
LED modernizácia osvetlenia v telocvični

Modernizácia osvetlenia v priestoroch telocvične ZŠ Tajovského

53 %
5.310 kWh
2.655 kg CO₂
1 rok 1 mesiac
1.347 €

Projektové riešenie

 • LED svietidlá s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
 • Teplota farieb 4000K (Denná biela)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Výroba ochranných mriežok na mieru

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 250W
  • Nehospodárne svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN
  • Častá poruchovosť

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 53 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.347 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 2.655 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 132 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 1 rok 1 mesiac.