Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.495.592
39.234
ton emisií CO₂
0078468,010
MWh

Ryba Žilina, spol. s r.o.
LED osvetlenie mraziarenských a chladiarenských skladov

Modernizácia osvetlenia v mraziarenských skladoch Ryba Žilina

50 %
121.000 kWh
60.500 kg CO₂
3 roky 8 mesiacov
18.000 €

Projektové riešenie

 • Thorn Aquaforce LED vhodný do okolitej teploty -20°C
 • Núdzové osvetlenie s výhrevnou batériou
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia

Pôvodný systém osvetlenia

  • Lineárna žiarivka 2x58W
  • Nevhodné svietidlá do nízkych teplôt
  • Veľmi nízka životnosť
  • Vysoké údržbové náklady

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 50 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 15.000 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 3.000 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 60.500 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 3025 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 8 mesiacov.