Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.243.303
38.336
ton emisií CO₂
0076671,650
MWh

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

Získané Ocenenie SMART LED MESTO ROKA 2016 - STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

65 %
531.557 kWh
106.311 kg CO₂
8 rokov 8 mesiacov
115.000 €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 3000K (Warm white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYTOUCH
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Rekonštrukcia výložníkov
 • Obnova stožiarov
 • Rekonštrukcia vzdušného vedenia
 • Osvetlenie priechodov pre chodcov

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 250W
  • Kompaktná žiarivka 36W - 72W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Nesynchronizované spínanie rozvádzačov
  • Častá poruchovosť rozvádzačov a svietidiel
  • Stožiare osvetlenia s rizikom statiky
  • Osvetlovacia sústava po dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN
  • Rizikové neosvetlené priechody pre chodcov
  • Nízky index podania farieb

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 65 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 115.000 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 106.311 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 5315 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 8 rokov 8 mesiacov.