Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

7.452.702
27.924
ton emisií CO₂
0055847,716
MWh

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN
Návrh dizajnového osvetlenia v jedálni ZŠ

Dizajnové osvetlenie v priestoroch jedálne so splnenými normami STN

Projektové riešenie

 • Moderné osvetlenie
 • Doplnenie svetelných bodov
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia
 • Rovnomernosť osvetlenia pri dodržaní STN
 • Trojica LED svietidiel bola spojená do troj cípej hviezdy, ktorá tvorí výsledný efekt jedného svietidla v modernom šate

Pôvodný systém osvetlenia

  • Nevkusné osvetlenie jedálne
  • Staré svietidlá, ktoré boli nehospodárne
  • Nesplnené normy STN