Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.876
42.012
ton emisií CO₂
0084023,820
MWh

ZŠ DR. V. CLEMENTISA TISOVEC
LED modernizácia osvetlenia vo veľkej a malej telocvični

Návrh a LED modernizácia osvetlenia v telocvičniach vrátane úpravy káblových trás

82 %
20.480 kWh
10.240 kg CO₂
3 roky 1 mesiac
3.331 €

Projektové riešenie

 • Svietidlá s asymetrickou krivkou vyžarovania svetelného toku
 • Úsporné LED svietidlá
 • LED svietidlá s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
 • Nová pozícia svetelných bodov pre efektívne osvetlenie bez oslnenia
 • Bezúdržbová LED technológia
 • Kompletná montáž a demontáž s výmenou elektroinštalácie

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 400W
  • Nehospodárne svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN
  • Zlé rozmiestnenie svietidiel - nedodržaná rovnomernosť osvetlenia

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 82 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 3.331 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 10.240 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 512 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 1 mesiac.